รองเท้าฮาฟ

ฮาฟ สูง7" หนังแก้วอิตาลี ทรงเครื่องแบบ
พื้นยาง

รหัสสินค้า H71
ราคา 2000 บาท

                                           สั่งซื้อสินค้า

ฮาฟ สูง7" หนังแก้วอิตาลี  ทรงหัวยาว 
พื้นยาง

รหัสสินค้า H71L
ราคา 2500 บาท

                                           สั่งซื้อสินค้า

ฮาฟ สูง7" หนังแก้วอิตาลี  ทรงหัวแหลมตัด 
พื้นพรีเมี่ยม

รหัสสินค้า H71T
ราคา 2800 บาท

                                           สั่งซื้อสินค้า

ฮาฟ สูง7" หนังขัดมันเกรดพรีเมี่ยม 
ทรงเครื่องแบบ ถูกระเบียบ พื้นยาง

รหัสสินค้า H72
ราคา 1800 บาท

                                           สั่งซื้อสินค้า

ฮาฟ สูง7" หนังขัดมันเกรดพรีเมี่ยม
ทรงหัวยาว ถูกระเบียบ พื้นพรีเมี่ยม

รหัสสินค้า H72L
ราคา 2200 บาท

                                           สั่งซื้อสินค้า

ฮาฟ สูง7" หนังขัดมันเกรดพรีเมี่ยม
ทรงหัวแหลมตัด พื้นพรีเมี่ยม

รหัสสินค้า H72T
ราคา 2500 บาท

                                           สั่งซื้อสินค้า

ฮาฟ สูง7" ทรงเครื่องแบบหัวต่อ พื้นยาง

รหัสสินค้า H72HT
ราคา 1900 บาท

                                           สั่งซื้อสินค้า

ฮาฟ สูง7" หนังขัดมัน ทรงเครื่องแบบ ถูกระเบียบพื้นยาง พร้อมติดเหล็กชิดเท้า 

รหัสสินค้า H702
ราคา 1600 บาท

                                           สั่งซื้อสินค้า

ฮาฟ สูง7" หนังขัดมัน ทรงหัวยาว
ถูกระเบียบ พื้นยาง

รหัสสินค้า H702L
ราคา 1700 บาท

                                           สั่งซื้อสินค้า

ฮาฟ สูง7" หนังวัวนิ่ม ทรงหัวแหลมตัด
พื้นพรีเมี่ยม

รหัสสินค้า H74T
ราคา 2800 บาท

                                           สั่งซื้อสินค้า

ฮาฟ สูง7" หนังแกะ ทรงหัวแหลมตัด
พื้นพรีเมี่ยม (สามารถสั่งตัดได้ทุกทรง)

รหัสสินค้า H74TSheep
ราคา 3500 บาท

                                           สั่งซื้อสินค้า

ฮาฟ สูง7" หนังแกะ ทรงหัวยาว
พื้นพรีเมี่ยม (สามารถสั่งตัดได้ทุกทรง)

รหัสสินค้า H74LSheep
ราคา 3500 บาท

                                           สั่งซื้อสินค้า